AlkaVital

 sevdiklerinizi korur

SU NEDİR?

Suyun  vücudumuzun temel bileşiminde bulunan en önemli inorganik madde olduğunu söyleyebiliriz.

Su, küçük moleküllü malzemeler için iyi bir çözücü ortamdır .

Vücudumuzda hücresel beslenme ortamı gibi  birçok yaşam taşıyıcı madde, suda çözünmüş olarak yer alır, birçok metabolizma olayı sulu ortamda meydana gelir ve metabolizma olayları sonucunda oluşan birçok atık ürün suda çözünmüş olarak çıkar.

Suyun küme yapısını meydana getiren iyonize yapısı organizmadaki  bir çok organik moleküllerin suda çözülmelerini sağlar.  Su hem taşıyıcıdır hem de kendisi vücudun bir çok reaksiyonuna katılır.  Besinler hücre düzeyinde suyla alınır, atıklar suyla atılır.  Su iyonize ve kovalent bağlarla bağlanabilir ve bu bağları değiştirebilir. Bu şekilde enerji düzeylerinin yönetilmesinde rol oynar.   Üstün bir ısı düzenleyici etkisi vardır. Bir gram su 100 derecede  buhar haline gelirken 540 kalori harcanır.  Vücuttan az miktardaki su kaybı etkili  bir soğutmadır.  Su hareket edebilen organların çevresindeki boşluklarda  kayganlaştırıcı olarak bulunur.

Yaşlanan hücre kurur.  Bir embryo ilk aylarında % 94-97 oranında sudan oluşur, bir bebek % 68 oranında sudur. Yaşlı bir insanda bu oran % 56'ya kadar düşebilir. % 55 su oranında hayat biter.

 

 

H2O  HİDROJEN VE OKSİJENİN EVLİLİĞİ    su

H2  Hidrojen

O2  Oksijen

H2O   Su

H atomu

H atomu

Hidrojen en basit ve en hafif elemandır.

Hidrojen atomu  1 elektron  ve 1 protondan meydana gelir. Hidrojen atomu bu elektronunu bağışlamaya eğilimlidir.  Bu nedenle cömert bir elemandır. Hidrojen bolluğu,  elektron zenginliği anlamına gelir.

İlk yörüngede  elektronlar çift olarak varolmaya eğilimlidirler.

Bu nedenle H2 molekülünde her H atomunun bir elektronu diğer H atomunun elektronu ile birliktelik kurar.

Tek kabuklarındaki tek elektronlarını  ortaklaşa iki elektrona tamamlarlar.  İlk kabukta iki elektron doğanın dengesidir. Ortaklaşa elektron tamamlamak kimyasal birleşmedir.  Kimyasal  değişimdir.

 

Sonuçta H2 atomunda 2 elektron ve 2 proton vardır, elektronların eksi yükleri ile protonların artı yükleri dengededir. Bu denge durumunda iyondan söz edilemez. Çünkü iyonda  elektrik yükü dengede değildir. Ya bir elektronu eksiktir, ya da fazladır.  Elektron fazlalığında eksi iyon, elektron eksikliğinde artı iyon oluşur.  Bu elektrik dengesizliği iyonlara eşsiz bir özellik kazandırır: Hareket etmek yeteneği  !  Çünkü iyonlar kendisine zıt yüklere doğru hareket ederek onlarla buluşmak ve dengeye kavuşmak isterler.

H2  molekülü

Elektron paylaşımıyla oluşturulan kuvvetli bağ kovalent bağ dır.

O  atomu

O  atomu

Oksijen atomu ilk kabukta (eksi yüklü)  2, ikinci kabukta 6 elektron taşır.

İki O atomu, O2 molekülü olarak birleşirken ikişer elektronlarını birbirine bağlarlar.  Bu şekilde son kabuklarını 8 elektrona tamamlarlar.

İkinci kabuk tüm kimyasal elemanlarda sekiz elektron ile tamamlanmaya meyillidir.   İkinci kabuğunda 6 elektronu olan oksijen atomu iki elektron daha almaya heveslidir.  Oksijen,  hidrojenin cömertliğinin tersine, elektron almaya aç bir elemandır.  Oksijen, elektron alırken enerji ortaya çıkar.  Oksijenin elektron aldığı eleman okside olur. Elektron kaybı olarak açıklanan bu tepkimeye  paslanma, yanma ,fermentasyon ya da çürüme denir.  Demek ki oksijen tehlikeli bir elemandır.

O2  molekülü

H2O   molekülü

H2O, yani su molekülünde iki  hidrojen atomunun tek elektronları,  bir oksijen atomunun elektronları ile  ikili bağ oluşturur. Artık oksijen atomunun dış kabuğunda 8 elektron vardır.  Oksijen, eksik elektronlarını bulmuştur. Hidrojen atomu da  dış kabuğunu iki elektrona tamamlamıştır.  Görünüşte o da mutludur.

 

Hidrojenin oksijen ile paylaştığı elektronlar oksijen atomunun elektronlarına doğru çekilir.   H2O molekülü,  hidrojen tarafı  + artı, oksijen tarafı - eksi olan polarize, manyetik  kutuplu bir molekül haline gelir.

 

Bu nedenle su molekülleri, artı ve eksi yönlerden  birbirine bağlanarak kümeler oluştururlar.  Çekim etkisiyle oluşturulan bu bağ iyonik bağdır.  Su moleküllerini bir arada tutan bu bağa hidrojen köprüsü denir.

Elektriksel çekimle oluşturulan zayıf bağ iyonik bağ'dır.

Hidrojen bağı=Hidrojen köprüsü

alkavital@alkavital.com

Alkali su iyonizeri, su arıtıcı  ve  dejeneratif  hastalıklara karşı etkili   ileri teknoloji ürünü  bir  sağlıklı beslenme desteğidir, tedavi amaçlı kullanılmaz

facebook sayfamızı beğenerek sağlık mesajlarımıza  abone olabilirsiniz.