AlkaVital

 sevdiklerinizi korur

SU KÜMESİ NEDİR ?   mikromoleküler küçük su kümeleri

Suyun NMR Nükleer Manyetik Rezonans Ölçümleri

Modern NMR (Nükleer Manyetik Rezonans ) analizi yöntemiyle musluk suyunun yağmur suyu, kar suyu, ya da taze kaynak suyundan farklı küme yapılanmalarında olduğu ölçülebilmektedir.

Mikromoleküler küçük su kümelerinin daha yüksek çözme, hücrelere daha çabuk girebilme  yeteneği ve hayat desteği sağladığı kabul edilmektedir.  Bunun nedeni  mikromoleküler  küçük su kümelerinin dış reaktif yüzeylerinin büyük su kümelerine göre önemli oranda büyük olmasıdır. Alkali iyonize su küçük su kümelerinden oluşan bir tür yaşam sıvısıdır.

Hidrojen köprüleriyle su molekülüne bağlanan polisakkarit, protein, nükleik asitler gibi kompleks makromoleküller, suyu düzenli bir şekilde tutma yeteneğine kavuşurlar. Suyun bu kümesel yapısı hayatın sürmesi için çok önemli bir özelliktir.   NMR nükleer manyetik rezonans analizinde alkali iyonize suyun rezonans frekansının vücut sıvıları ile aynı düşük değer düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu benzerlik , vücut sıvılarımızın  alkali iyonize suda olduğu gibi küçük su kümelerinden oluştuğunu göstermektedir.  Vücut sıvılarının küçük kümesel yapısı,  alkali iyonize suyla eşdeğerdir.

 

Su kümeleri üzerine araştırmalar sürmektedir..

 

Su moleküllerinin pozitif ve negatif uçlarında hidrojen köprüsü adını verdiğimiz iyonik çekimle bağlanarak su kümeleri oluşturduklarını biliyoruz.

Bu su kümelerinin bağları zayıftır ve tekrar tekrar koparak yeniden oluşabilirler.

 

Hidrojen bağları suyun damla oluşturmasının, bir yüzey gerilimine sahip olmasının nedenidir. Hidrojen bağları, suyun içinde başka malzemelerin çözünmesini sağlar ve vücuda birlikte alınmalarında rol oynarlar.

 

Su, yalnızca su yüzeyinde reaksiyona girer. Küçük su kümeleri hacimlerine oranla daha büyük dış yüzeylere sahiptir.

 

Suyun karıştırılması, buharlaşması, elektrolizi su kümelerini küçültür. Pompalardaki basınç, doğrusal ve sakin akış, küçük su kümelerini birbiriyle birleştirir, büyütür ve hareketsizleştirir.

alkavital@alkavital.com

Alkali su iyonizeri, su arıtıcı  ve  dejeneratif  hastalıklara karşı etkili   ileri teknoloji ürünü  bir  sağlıklı beslenme desteğidir, tedavi amaçlı kullanılmaz

facebook sayfamızı beğenerek sağlık mesajlarımıza  abone olabilirsiniz.