AlkaVital

 sevdiklerinizi korur

İYON NEDİR ?   çekim + hareket

Elektrik yüklü atom ya da moleküle iyon denir.  Elektrik yüklü olmak, elektron ve proton sayılarının eşit olmamasıdır.  İyonlar genellikle çözelti şeklinde karşımıza çıkar.

 

Bir atom ya da molekülde  elektron sayısı proton sayısından daha fazla  ise  kendisi (-)eksi yüklü  ve (+) artı elektrik yüküne  doğru hareket eden iyon ya da anyon adını alır.

 

Bir atom ya da molekülde  elektron sayısı proton sayısından daha az ise kendisi (+) yüklü ve (-) eksi elektrik yüküne doğru hareket eden iyon ya da katyon adını alır.

 

Görüleceği üzere iyonlar elektriksel çekim kuvvetleri etkisiyle hareket ederler.  Hareket yeteneği iyonların yaşamsal  bir özelliğidir.

 

Vücudumuzdaki tüm biyokimyasal aktiviteler iyonların taşıdığı elektrik yükleri nedeniyle doğan enerji hareketleridir.  Beynimizin hormonları iyonize hareketlerde bulunur. Sinir hücrelerimiz arasındaki elektriksel bilgi iyonlar ile iletilir. Kas hücrelerimiz  elektriksel komutları iyonlar üzerinden alırlar. Kalp kaslarımızın hareketleri için iyonlar görev yapar.  Ruh adını verdiğimiz yaşamsal varoluş, iyonların hareketlerine bağlıdır.

 

 

 

İYONİZE İLİŞKİLER   su ve tuz

İyonize bağ  zayıftır. Fakat zayıf bağların içinde de kuvvetli olan galip gelir.

NaCl, sodyumklorür, yani tuz, sodyum ve klor atomlarının birbirine iyonik bağla bağlı olduğu bir yapıdır.

Tuz suyla karşılaştığında su moleküllerinin polaritesi daha kuvvetli olduğundan sodyum ve kloru birbirinden ayırır.  Su molekülleri sodyum ve klor iyonlarıyla kendi iyonik bağlarını kurar.

Bu, tuzun suda çözülmesidir.

SUYUN İYONİZASYONU   H+     OH-

H20

H20

Suyun doğal iyonizasyonu

İçtiğimiz normal suda her 10.000.000'inci su molekülü kendiliğinden iyonize olur. Yandaki şekilde görüldüğü gibi  on milyarda bir su molekülünde  hidrojen atomlarından birisi, elektronunu bırakarak artı iyon şekline dönüşür ve diğer bir su molekülüne yapışır. Yani evliliğini değiştirir. Elektronunu eski eşinde bırakır.  Servetini feda eder.  İşte bu hidrojenin cömertliğidir.

H3O+    asidik su molekülü

Yeni eş olan su molekülünde artık bir adet H+ fazlası vardır.   Kendisi H30+ Oxonyum iyonuna dönüşmüştür. Aslında yeni gelen H+ hidrojen,  elektronunu eski eşte bıraktığı için sadece bir proton  olarak gelmiştir.  H+ hidrojen  protondan başka bir şey değildir. Protonu fazla olan bu su molekülü, asidiktir. Asidik molekül elektron hırsızıdır, elektron çalmak ister.  Gücü çalmaya yetmezse  başkasının elektronuna yapışır.

 

OH-       alkali su molekülü

Eski eş olan su molekülünde ise artık iki yerine  yalnızca bir hidrojen atomu  ve fazla bir elektron kalmıştır.  Bu eski eş ise  OH-  hidroksil iyonuna dönüşmüştür.

OH-  bir elektron fazlası olan iyonize  su molekülüdür.  Çünkü kaybettiği hidrojen, elektronunu burada bırakarak  fakir bir proton olarak ayrılmış, gittiği yeri asidik hale getirmiştir.   Elektronu fazla olan bu su molekülü bazik yani alkalidir. Alkali  molekül elektron bağışlayıcısıdır. Elektron hediye etmek ister.  Elektronu eksik  minerallere yapışır.

H20 +  H+ = H30+

H20 - H+ = OH-

Proton fazlası

asidik

Elektron fazlası

bazik

alkali

ALKALİ SU ve ALKALİ İYONİZE SU

 

İlk adım alkali su ile alkali iyonize su arasındaki farkı anlamaktır.

Alkali su aslında oldukça boldur.  Sert su bölgelerinde, musluktan alkali su akar.  Alkali mineralleri yüksek düzeyde  olan su  alkalidir. Alkali su,  sertliğin  pH cinsinden  0 ve 14 arasında belirlendiği  ölçekte  sertliği 7  pH   üzerinde olan sudur. Musluktan su içtiğimiz zaman çoğunlukla alkali su içeriz.  Dünyada hala musluk suyu içebilen şanslı ülkeler var.

 

Buna karşılık alkali iyonize su elektroliz işlemi boyunca değişmiş bir sudur.   Elektroliz odasında  alkali iyonize suya katılan   elektrik yükü  bu suya birçok benzersiz özellik  kazandırır :

 

- Daha küçük su molekülü kümeleri

- Altıgen yapısı (bazı araştırma sonuçlarına göre)

- Düşük yüzey gerilimi

- Negatif  elektrik yükü (ORP negatif ve / veya anti-oksidan potansiyel olarak anılır)

- Minerallerin emiliminin  yüksek olmasına bağlı daha yüksek kullanılabilirliği

- Musluk suyundaki kir,  ağır metal, bakteri, virüs gibi kontaminasyonların filtre edilmesi

 

Alkali suyun sağlık yararları çoktur. Fakat sağlık için özellikle  yararlı olan  alkali iyonize suyun yukarıda sayılan eşşiz özellikleridir.

 

Vücudumuzda doğal bir pH tamponlama sistemi vardır. Serbest radikaller ve asit oluşumları doğaldır ve  fiziksel efor, stres ve sindirim süreçlerinin sonucu olarak meydana gelirler. Vücudumuz önce meydana gelen bu asitleri nötralize ederek sağlık dengesini sağlamaya çalışır.

Asitler ve toksinlerin düzeyleri vücudun onlarla başedebileceği düzeyi aştığında ilk sağlık şikayetlerimizi farketmeye başlarız. İlk başta herşey yolunda iken zamanla erken yaşlanma, yaşlanmaya bağlı hastalıklar, zayıflayan bağışıklık sistemi ve diğer kronik sağlık sorunları birbiri ardına ortaya çıkarlar.

Alkali su iyonizerleri tarafından üretilen alkali iyonize su, negatif ORP değerine sahiptir. Eksi değerli  ORP, suyun hafif elektrolizi sırasında meydana gelir, bu işlemin endüstriyel adı  iyonizasyondur.

 

Bir alkali su iyonizerinin hafif elektroliz işlemi sonrasında alkali tarafından çıkan su 9 pH ve asidik tarafından çıkan su 4 pH sertliğinde olduğunda iki su arasında 1000 mV elektriksel ORP farkı ölçülebilir.

 

Oysa çeşme suyuna bir yanda   (NaOH) sodyum hidroksit katarak sertliğini 9pH ve diğer yanda  (HCL) hidroklorik asit katarak 3pH değerine çekmek mümkündür.  Sonuçta bu iki farklı sertlik değerlerindeki suların ORP mV değerleri ölçüldüğünde aralarında  çok büyük bir fark görülmeyecektir. Çünkü alkali suyun içindeki asidik mineraller ve asidik suyun içindeki alkali mineraller uzaklaştırılmamıştır.

 

Suyun pH değerini, suya kuvvetli asit  katkısında   ilave H+ iyon sayısı, kuvvetli baz katkısında ise  ilave OH- iyon sayısı değiştirmiştir.  pH sertlik derecesi,   H+   ve  OH-   iyonlarının  oranına göre  belirlenirken  aynı sıvıdaki  diğer minerallerin asidik veya alkali  etkilerini,  bu minerallerin elektron alma veya verme kapasitelerini hesaba katmaz.   Bunun yanında alkali sudaki sodyum, asidik sudaki klorür artmıştır.    Suyun doğal mineral yapısı bozulmuştur.  Kısacası  pH değeri tek başına önemli değildir.  ORP,  mV cinsinden depolanmış elektron enerjisi anlamına gelir ve pH derecesinden bağımsız olarak değişebilir. Alkali iyonize suda hem pH hem de ORP değerleri yüksektir.

 

Aynı şekilde insan kanındaki pH değerinin çok küçük bir aralıkta değişebildiği konuşulur. Fakat kanın ORP değeri yeterince araştırılmamıştır.

Alkali iyonize suyun en önemli özelliklerinden  birisi hafif elektroliz sırasında  değişen bu suyun negatif elektrik yüküdür.  Bu yük genellikle ORP “Oxidation Reduction Potential / Oksidasyon İndirgeme Potansiyeli ”  olarak ölçülür. Negatif ORP değeri, suyun antioksidan özelliğinin ölçüsüdür. Daha basit anlatımla toksinleri, serbest radikalleri indirgemek ve etkisiz hale getirmek yeteneğidir.  Alkali su iyonizerinde  bu etki  yükselirken suyun içine sodyum gibi aşırısı sağlık için zararlı bir  mineral katkısı olmamaktadır.

 

alkavital@alkavital.com

Alkali su iyonizeri, su arıtıcı  ve  dejeneratif  hastalıklara karşı etkili   ileri teknoloji ürünü  bir  sağlıklı beslenme desteğidir, tedavi amaçlı kullanılmaz

facebook sayfamızı beğenerek sağlık mesajlarımıza  abone olabilirsiniz.