ÜLKELERDE SAĞLIK

Aşağıdaki  grafikte daha yukarıda olan ülkelerin  vatandaşları  2010 yılı sonuçlarına göre daha uzun yaşıyorlar.  Daha sağda olan ülkeler ise daha fazla gelire sahipler.  Dairelerin çapı  ise nüfus büyüklüklerini gösteriyor.  Görüleceği gibi ortalama yaşam süresinde Japonya diğer  ülkeleri geride bırakıyor.

 

Alkali iyonize su cihazlarının  1966 yılında Japonya ve 1986 yılında Güney Kore Sağlık Bakanlıklarınca medikal cihaz olarak onaylandığını biliyor musunuz?

Alkali iyonize su cihazları 40 yılı aşkın bir süredir Japonya'da hastanelerde tedavi amaçlı olarak kullanılıyor.

 

Kuşkusuz uzun ve sağlıklı yaşamak bir çok etkene bağlıdır.  Bunlardan bir tanesi de şahıs başına düşen milli gelir büyüklüğü olabilir. Yukarıdaki grafikte ülkeler soldan sağa bu ölçekte sıralanmıştır.  Japonya milli geliri  ABD millli gelirinin  yarısı  kadardır. Buna karşılık ortalama yaşam süresinde Japonlar beş yıl daha fazlasıyla 85 yıla yaklaşan bir  yaşam ortalaması sağlayabilmişler.

 

Alkali iyonize su cihazlarının üretildiği ve yaygın  olarak kullanıldığı Güney Kore vatandaşları da 80 yıla varan bir yaşam ortalamasına sahipler ve  ABD ile aynı düzeyde yer alıyorlar.  Buna karşılık aynı soydan gelen ve aynı topraklardan beslenen Kuzey Kore, grafiğin sol tarafında ancak 67yıllık bir yaşam ortalamasına sahip olabilmiş.  Güney Koreliler Kuzey Korelilerden 13 yıl daha uzun yaşıyor.

 

Belirttiğimiz gibi uzun yaşamı belirleyen faktörler çeşitli ve çok sayıdadır.  Sağlıklı beslenme bunların belki de en önemlisidir.

 

Uzun yaşam süresine sahip ve teknolojide ileri gitmiş Japonya ve Güney Kore  gibi ülkelerde alkali iyonize su cihazlarının evlerde  kullanılması yaygınlaşmıştır.  Bu ülkeler alışkanlıkları, yaşam stilleri ve genel uygulamaları ile uzun ve sağlıklı yaşam için  örnek ülkelerdir.  Bilimsel çalışmalarında  insan hayatına daha fazla önem verdikleri, sağlıklı ve uzun yaşamaya gelişmiş ve zengin bir çok ülkeye  kıyasla  daha fazla odaklandıkları  ortadadır.